Stres Çarkı Çark Etti

Stres çağımız hastalıklarından birisidir. Zorlu yaşam koşulları ve sosyal hayat baş edilmesi güç engeller taşımakta ve bu zorluklar yüzleşmeyi hatta savaşmayı gerektirmektedir bu savaş her zaman zaferle sonuçlanmamaktadır.

Stres çağımız hastalıklarından birisidir. Zorlu yaşam koşulları ve sosyal hayat baş edilmesi güç engeller taşımakta ve bu zorluklar yüzleşmeyi hatta savaşmayı gerektirmektedir bu savaş her zaman zaferle sonuçlanmamaktadır. Her türlü engellenme zorluk ve sorun başlı başına stres kaynağı olabilmektedir. İnsanoğlu doğası gereği herhangi bir zorluk ve engelle karşılaştığında veya karşılaşma ihtimali olasılığında bile kaçma veya kaçınma yollarını tercih etmektedir. Çok az bir kimse savaşmayı tercih etmektedir. Bu yüzleşme ve savaş özgüven gerektirmektedir. Eğer bu yüzleşme özgüven sahibi değilseniz kaçma veya kaçınmanızı gerektirmektedir. Doğal olarak ortaya çıkan stres kişide hem zihinsel hem fiziksel gerginlikler yaratmakta çoğunlukla baş edemediğimiz bu gerginlik kaynağını unutmayı uzaklaşmayı veya bu kaynağı önemsizleştirecek zihinsel uğraşılar edinmekteyiz. Gerçekte vücudumuz çevresel bir etken karşısında içsel bir tepki vermektedir. Bu içsel tepkinin yok sayılması veya bastırılmasına yönelik her türlü tedbir çevresel kaynağa yönelik olmadığı için sadece bir oyalamadan ibaret kalacaktır. Gerçek çözüm zihinsel meşguliyetler değil özgüvenli yüzleşmedir. Stres çarkı, stres topu, stres bileziği vb. bunları arttırabiliriz her dönem benzer nesneler veya yöntemler çıksa bile sadece çaresiz kişilerin güneşi balçıkla sıvama çabası olarak kalacaktır. Stres kaynağını unutabilmek için gerek görsel gerek işitsel gerek dokunsal her türlü meşguliyetler stresin gerçekçi çözümü olamayacaklar geçici çareler olarak kalacaklardır. İşin kötü yanı ise bu meşguliyetlerin getirdiği geçici rahatlık hissinin etkileri ortadan kalktıktan sonra kişiyi daha da büyümüş olan sorunların bekliyor olacağıdır. Kendince çözümler bulduğunu sanan bireyler bu sahte stres çözümlerinden de aradıklarını bulamadıklarında öncesine göre çok daha büyük bir çaresizliğin içinde bulacaklardır kendilerini.

Çözüm bizde stres ortaya çıkaran sorunlarımız karşısında stres çarkı gibi sahte çözüm arayışlarının arkasına sığınmadan profesyonel destekle stres kaynağı sorunlarımızla baş edebilme yollarını öğrenip sorunlarımızı kökten ortadan kaldırmaktır. Korkunun ecele faydası yok.

 

Psikolog Cüneyt KAYA