Toplumun Temelinde Neler Oluyor ?

Hızla değişen dünyamızda değişime uğrayan öyle bir şey daha var ki belki de insanlık üzerinde en fazla olumsuz etki bırakacak bir değişim olacaktır. Bu değişim aile yapıları üzerindeki değişimdir.

Toplumun Temelinde Neler Oluyor?
Hızla değişen dünyamızda değişime uğrayan öyle bir şey daha var ki belki de insanlık üzerinde en fazla olumsuz etki bırakacak bir değişim olacaktır. Bu değişim aile yapıları üzerindeki değişimdir. Endüstrileşmiş batı toplumlarından bize kalan son miras bildiğimiz geniş aile yapılarından sonra çekirdek aile dediğimiz anne-baba ve çocuklardan oluşan yapının da bozulmuş hali olan tek ebeveynli ailelerdir.

Artık aile dediğimiz zaman yeniden tanımlanması gereken sosyal bir yapıdan bahsetmemiz gerekiyor. Üç veya dört kuşaklı geniş aileler olduğu kadar farklı ev halklarına ait çocukların üyelerinin olduğu aileler, yeniden evlenmiş aileler, tek anne babalı aileler, erkek kardeşler, kız kardeşler veya halalar ve yeğenlerden oluşan aileler, evlenmemiş çiftler ve çocuklarından oluşan aileler, bir ebeveyn ve bir evlenmemiş kardeşlerden oluşan aileler olabiliyor.

Her ne kadar ailenin yapısı değişse de aile yaşam döngüsü içinde gerçekleşen olaylar dizgisinde aile bireylerinin birbirleriyle iletişim kurabilme, birbirlerini dinleme, birbirlerine gereken ilgiyi gösterme, problemleriyle baş edebilme ve aile içindeki görevlerini yerine getirebilme gibi sorumluluklar devam etmektedir. Bu da tıpkı kişilerin geçirdikleri gelişim aşamaları gibi ailenin de belli aşamalardan geçtiğini göstermekte ve bu aşamalardan geçerken birtakım sorunların yaşanabileceğinin ipuçlarını vermektedir.

Günümüzde her alanda olduğu gibi aileye yönelik ve bireye yönelik danışmanlık ve psikolojik hizmetlerde de profesyoneller artık devreye giriyor. SHÇEK ‘nin Aile Danışma Merkezleri hakkındaki yönetmeliği bu alandaki hizmetleri profesyonel ellerde yürütülmesini sağlayan yönetmeliklerin başını çekmektedir. Böylelikle toplumun temeli olan aileye ve bireylerin ruh sağlıklarına her önüne gelenin müdahalesi engellenmiş olmaktadır.
NLP veya kişisel gelişim gibi çeşitli kurslardan eğitim alan ama asıl branşları aile ve insan psikolojisi olmayan birçok kişi insanlarımızın hayatlarına müdahale etme yetkisini kendilerinde görebilmekte ve tamamen ticari kaygılarla insanların hayatlarında tamiri mümkün olmayan büyük hasarlar bırakabilmektedirler. Nasıl ki halkımız bir ürün alırken veya bir hizmeti talep ederken orjinale dikkat ediyor ve asıl olanı istiyor ise psikolojik hizmetlerde de bu arayışını sürdürmelidir. SHÇEK Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğine göre bu profesyoneller aile danışmanlığı alanında en az 100 saat teorik eğitimden geçmiş olan doktor, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimcisi veya hemşire olabilmektedir.

Aile ve evlilik terapisi nedir sorusuna ilgi duyan bu konuda bilinçli adım atan çiftlerin sayısı sürekli artmaktadır. Aile danışmanlığında uzmanlar şu konularda çiftlere yardımcı olmaya çalışmaktadır:
-diğer aile bireylerini saygı ile dinlemesine
-diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına, diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine
-diğerlerine karşı itici davranışlarda bulunmamasına
-diğerlerini olduğu gibi kabul etmesine
- diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur. 
. Ayrıca,
Kişilerarası ilişkilerin ışığında kaygı ve çatışmaların giderilmesinde
. Algının- iç görünün artırılması ve diğer duygusal gerilimler için aile üyeleri ile işbirliği kurulmasında
. İç ve dış krizlere karşı ailenin dayanıklılığını arttırılmasında
. Nesiller ve cinsler arası ilişkilerin artırılması, düzeltilmesinde de yardımcı olur.Psikolog Cüneyt KAYA 
Aile Ve Evlilik Danışmanı