Anoreksiya Nervoza Çözüm Yolları

Hastanın kilo kaybının derecesine ve genel fizik durumuna göre ayakta ya da yatarak destek görmesi gerekir.  Ağır depresyonu olan olguların, fizik durumları elveriyorsa psikiyatri servisine yatırılmaları gerekir. Öldüresiye açlığın yatarak tedavisinde hastanın kilo alması sağlanır ve aç kalmanın yaşamı tehdit eden olası sonuçları gözlenir, önlenmeye çalışılır.

Hastanın kilo kaybının derecesine ve genel fizik durumuna göre ayakta ya da yatarak destek görmesi gerekir. Ağır depresyonu olan olguların, fizik durumları elveriyorsa psikiyatri servisine yatırılmaları gerekir. Öldüresiye açlığın yatarak tedavisinde hastanın kilo alması sağlanır ve aç kalmanın yaşamı tehdit eden olası sonuçları gözlenir, önlenmeye çalışılır ve tedavi edilir. Gereken vücut ağırlığı saptanır ve hastanın yemek yemesi çalışılır, besin destekçileri verilir, işbirliği yapmayan hastalar nazogastrik yoldan beslenir.

 

Psikolojik Çözüm : Psikososyal tedavi ve grup terapisi eğitici, destekleyici olur. Yiyecekler, yemek yeme ve beden imgesi ile ilgili olarak tutum ve alışkanlıkları değiştirmeye yönelik bilişsel davranışçı tedavi yararlı olur. İlişki sorunlarıyla başetmek ve belirtileri azaltmak için aile tedavisi de yararlı olabilir.


İlaçla Çözüm: Anoreksiya nervozası olan hastalar çoğu zaman ilaç almaya karşı bir direnç gösterirler, ayrıca hiçbir ilacın etkinliği kanıtlanmamıştır. Majör depresif bozukluk saptanırsa antidepresanlar denenir.