Beslenme Bozuklukları

BESLENME BOZUKLUKLARI


ANOREKSİYA NERVOZA
Yaşı ve boy uzunluğunu için olağan sayılan en az kiloda ya da bunun üzerinde bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme.
Örneğin; beklenenin %85’inin altında bir vücut ağırlığına sahip olmaya yol açan bir kilo kaybı ya da büyüme dönemi sırasında, beklenenin %85’inin altında bir vücut ağırlığına sahip olmaya yol açacak bir biçimde beklenen kilo alımını gerçekleştirememe.
Kişinin vücut ağırlığı ya da biçimini algılama biçiminde bozukluk olması.


KISITLI TİP: Anoreksiya Nervoza’nın o sıradaki epidozu sırasında kişi düzenli olarak tıkınırcasına yeme ya da çıkarma. ( yani kendisinin yol açtığı kusma) davranışı gösterememiştir.


TIKINIRCASINA YEME( Çıkartma tipi): Anoreksiya Nervoza’nın o sıradaki epidozu sırasında kişi düzenli olarak tıkınırcasına yeme ya da çıkarma.( yani kendisinin yol açtığı kusma) davranışını göstermiştir.


BULİMİA NERVOZA: Bu epizod sırasında yeme kontrolünün kalktığı duyumun olması.
Örneğin; Yemeyi durduramayacağı ya da ne yediğini ya da ne kadar yediğini kontrol edememe duygusu.
Çıkartma Olan Ti:Bulimia Nervoza’nın o sıradaki epidozu sırasında kişi düzenli olarak kendi kendine kusmuştur.


Çıkartma Olmayan Tip: Bulimia Nervoza’nın o sıradaki epidozu sırasında kişi, hiç yemek yememe ya da aşırı egzersiz yapma gibi diğer uygunsuz dengeleyici davranışlarda bulunmuş ancak kendi kendine kusmamıştır.


 BAŞKA TÜRLÜ ADLANDIRILAMAYAN YEME BOZUKLUĞU
Bu kategoride herhangi özgül bir Yeme Bozukluğu için tanı ölçütleri karşılanamayan yeme bozuklukları içindir. Örnekleri arasında şunlar vardır ;


1. Bayanlarda, bireyin düzenli menstruasyonlarının olması dışında Aneroksiya Nervoza’nın bütün tanı ölçüleri karşılanmaktadır.
2. Büyük miktarlarda yiyeceği sürekli çiğneyip tükürme, ancak yutmama.
3. Belirgin kilo kaybının olmasına karşın kişinin o sıradaki vücut ağırlığının olağan sınırlarında olması dışında Anoreksiya Nervoza’nın bütün tanı ölçütleri karşılanmaktadır.
4. Tıkınırcasına yemek yemenin ve uygunsuz dengeleyici mekanizmaların haftada iki kezden daha az sıklıkla ya da 3 aydan daha kısa süreli olarak ortaya çıkması dışında Bulimia Nervoza’nın bütün anı ölçüleri karşılanmaktadır.