Eş Seçme

Kadın ve erkekler eş seçerken, eğer bağımsız davranma olanakları varsa, kendilerinin gereksinimlerini karşılayacak birini ararlar. Eşlerin evlenmeden önce birbirlerinin özelliklerini iyi tanımaları evliliğin olabilir olup olmayacağı konusunda bilinçli bir değerlendirme yapmaları gerekir.

Kadın ve erkekler eş seçerken, eğer bağımsız davranma olanakları varsa, kendilerinin gereksinimlerini karşılayacak birini ararlar. Eşlerin evlenmeden önce birbirlerinin özelliklerini iyi tanımaları evliliğin olabilir olup olmayacağı konusunda bilinçli bir değerlendirme yapmaları gerekir.

 

Evlilikte mutluluk geniş çapta eş seçiminin iyi yapılmasına bağlıdır.

 

Evlilikte , kişilikleri farklı, değişik çevrelerden gelmiş iki kişinin birlikte olacağı ve yaşamı paylaşacakları gerçeği unutulmamalıdır. Bu nedenle eşler önce " kendilerini ", sonra " birbirlerini " iyice tanıyıp değerlendirmelidirler. Birbirlerinin yaşamdan, evlilikten, gelecekten ne beklediklerini bilmeli, gerçek beklentiler ve amaçlar üzerinde durulmalı ve önemli sorunlar evlilikten önce çözülmelidir.