Karı-Koca Sorunları

Kadın, erkek birlikteliğinden kaynaklanan "psiko- sosyal"  sorunlar: Gelenek, görenek, dinsel inançlar, ahlak yaptırımları, sosyal değerler vb. gibi çok boyutlu süreçler etkileşiminden doğan sorunlar.

Genel çizgileriyle karı- koca ilişkilerinin doğurduğu sorunları kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

  • Kadın, erkek birlikteliğinden kaynaklanan "psiko- sosyal"  sorunlar: Gelenek, görenek, dinsel inançlar, ahlak yaptırımları, sosyal değerler vb. gibi çok boyutlu süreçler etkileşiminden doğan sorunlar.
  • Birlikte yaşamı sürdürmeye yönelik,"sosyo- ekonomik" sorunlar.
  • Anne- baba ve çocuklarla, anne- baba ''nın yakınlarıyla ilgili sorunlar: Buna "üç kuşak" birlikteliğinden doğan sorunlar da diyebiliriz. Özellikle bizim toplumumuzda, geleneksel aile ilişkilerinde "üç kuşak" çatışmasından doğan sorunlar zaman zaman evliliğin sarsılmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir.

 

Karı- kocanın Cinsel Sorunları

Söze başlarken dediğimiz gibi, görünüşte her evlilikte tartışma ve sorunların ortaya çıkması doğaldır. Fakat, ortaya çıkan sorunlar eğer burada açıklamaya çalıştığımız ölçütlerden birine veya birkaçına göre belirginse ve kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyecek kadar hoşgörü sınırını aşıyorsa, iletişimi bozuyorsa, başarı ve beceriyi zayıflatıyor ise, gereksiz yere ortaya atılıyorsa ve mantıkla çelişiyor, yaşam gerçekleriyle bağdaşamıyorsa önemlidir. Çözüm istiyor demektir.