Psikolog Kimdir?

Psikoloji: en sade tanımıyla, insanın bilişsel süreçlerinin, davranışlarının ve duygularının neden/nasıl oluştuğunu ve yerleştiğini, bunun nasıl değiştirilebileceğini ve kestirilebileceğini araştıran bir bilim dalıdır.

Psikoloji: en sade tanımıyla, insanın bilişsel süreçlerinin, davranışlarının ve duygularının neden/nasıl oluştuğunu ve yerleştiğini, bunun nasıl değiştirilebileceğini ve kestirilebileceğini araştıran bir bilim dalıdır.

Psikolog olabilmek için liseyi bitirdikten sonra üniversitelerin dört yıllık psikoloji bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümde öğrencilere insan psikolojisi ile ilgili çok kapsamlı bir eğitim verilir. Bu bölümden mezun olan kimse ortalama 26 adet psikoloji kodlu dersi hem kuramsal hem de dersin gerektirdiği uygulamalar ile almaktadır. Ayrıca mezun olan psikolog yüksek lisans yapar ise bunun için de ayrıca ortalama 15 psikoloji kodlu dersi alması gerekli. Bu da önemli bir yetkinlik sağlayarak psikoloğun yüksek lisansa sahip olmasına toplamda 41 psikoloji kodlu dersi almasına sebep olmaktadır.

Psikologların önemli sorumluluk alanlarından biri de psikolojik testlerdir. Eğitimi süresince psikolojik testlerin uygulanış biçimi ve yorumlanmaları yüksek standartlarda ciddiyeti işaret eden bir eğitimi almış olacaklardır.

Psikoloji bilimi dört ana alanda faaliyet gösterir.

1. Laboratuvar ortamında gerçekleştiren Deneysel Psikoloji

2. Sosyal ortamlarda gerçekleştiren Sosyal Psikoloji

3. Gelişim süreci çerçevesinde gerçekleştiren Gelişim Psikolojisi

4. Davranış ve duygusal sorunlar bağlamında gerçekleştiren Klinik Psikoloji

Psikoloji, günümüzde bu temel alanlardan türemiş 50 civarında uzmanlık alanı olan bir bilim meslek dalıdır. Diğer uzmanlık alanları olarak; Eğitim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Nöropsikoloji, Endüstri Psikolojisi, Okul Psikolojisi, Adli Psikoloji, Spor Psikolojisi, Trafik Psikolojisi, Psikometri sayılabilir.

Psikologlar beyin-davranış ile çevre-davranış ilişkisi üzerine çalışırlar. Araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izler, bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcılıklarını ve empati yeteneklerini kullanırlar.  Bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikolojide çalışma alanlarının sayısı ve etkinliği her geçen gün artmaktadır. Toplumdaki sorunların çoğunluğunun insan davranışıyla ilgili olması nedeniyle psikolojinin çok fazla çalışma alanı bulunmaktadır. Örneğin kişisel ilişkilerdeki güçlükler, sokakta ve evde şiddet, kendi sağlığımıza ve çevremize zarar veren davranışlarımız, okul problemleri, sınav kaygısı, boşanma süreçleri, fobiler, cinsel sorunlar, konuşma bozuklukları gibi bireysel sorunlar ve toplumsal sorunlar, psikologların ilgilendikleri sorunlar arasındadır. Psikologlar, bilimsel yöntemle bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla sorunların çözümüne katkıda bulunurlar. Öğrenme ve bellek konularındaki araştırmalarda kaydedilen gelişmeler ile beden ve ruh sağlığının iç-içeliği psikoloji bilimini her zamankinden daha ilginç bir hale getirmektedir.