Psikolojik Destek Nedir?

Psikolojik Destek çok geniş anlamda düşünce, duygu ve davranışları, konuşma ve ilişki kurma yolları ile etkileyerek değiştirme ve iyileştirme demektir. Ancak ruh sağlığı hizmetlerinde kullanılan anlamıyla Psikolojik Destek denince, psikiyatri ve psikoloji bilgilerine dayanan; kişiyi, kendisini ve çevresini zorlayan belirtilerin iyileşmesi için hasta ile olumlu bir ilişki içinde özel teknikleri kullanan bir takım uygulamalar anlaşılır.

Psikolojik Destek farklı çıkış noktalarından kaynak alınarak oluşturulan türleri vardır. Uzmanın hastaya yakınlaşma biçimi ve tutumuna göre bastırıcı, destekleyici ve derinliğine araştırıcı Psikolojik Destek  türleri olabildiği gibi; psikiyatri ve psikolojik kuramlar çıkış noktasına göre ise psikodinamik temellere dayanan, öğrenme ilkelerine dayanan, varoluşsal ilkelere dayanan ve bilişsel-davranışçı ilkelere dayanan Psikolojik Destek  türlerinden bahsedilebilir. Ayrıca Psikolojik Destek bireysel, grup, psikodrama, oyun ve aile olmak üzere çözüm durumunun biçimine göre de tanımlanmaktadır.

Psikolojik Destek te öncelikle hastanın kendisiyle ilgili sorunlar ve yaşadığı olumsuzluklar karşısında kendi sorumluluğunu görmesi sağlanmalıdır. İnsan, sorunlarının sebebini tamamen dışarıda arar ve bu konuda sorumluluk almak istemezse, çözümün bir yararı olmaz. İnsanların çoğu sorunlarının sebeplerini çevrede, yani yakın ilişki içinde oldukları insanlarda, aile ve iş çevrelerinde arar. Psikolojik Destek tedoktoru en çok zorlayan konuların başında bu gelir. Her birimiz kendi yaşam biçimimizin sorumlusu ve yaratıcısı olmak zorundayız. Sonuç olarak çözüm süreci, iç çatışmalara rehberlik edecek olan sorgulayıcı bir benlik bilincinin ve kaygının oluşmasını sağlamaya çalışır.

Bilimsel yönü yadsınamayan Psikolojik Destek'in, hekimlik gibi bir sanat yanı da vardır. Çünkü Psikolojik Destek  özünde, hasta ile ilişki kurarak etkileme sanatıdır. Dolayısıyla Psikolojik Destek te dinleyebilmek, empati yapabilmek, ilgilenebilmek, yan tutmamak, yargılamamak ve esnek olabilmek, bu sanatın icrasında psikiyatri ve psikolojiyi bilmek kadar önemlidir.