Sosyal Fobi

Sosyal fobinin başlıca özelliği, utanç duyulabilecek toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duymadır. Korkulan, toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirilmesi gereken durumla karşılaşma hemen her zaman bir kaygı tepkisi doğurur.

Sosyal fobinin başlıca özelliği, utanç duyulabilecek toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duymadır.

 

Korkulan, toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirilmesi gereken durumla karşılaşma hemen her zaman bir kaygı tepkisi doğurur. Bu tepki de duruma bağlı olarak bir panik atak biçimini alabilir. Bu problemi olan ergenler ya da yetişkinler korkularının aşırı ya da anlamsız olduğunu bilirler. Çoğu zaman, korkulan toplumsal olay ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılırsa da bazen korkuyla bunlara katlanılır.

 

Sosyal fobisi olan kişiler, korktukları toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdikleri durumlarda utanç duyacaklarına ilişkin kaygılar yaşarlar ve başkalarının kendileriyle ilgili olarak kaygılı, zayıf ya da aptal gibi yargılarda bulunacağından korkarlar. Başkalarının, ellerinin ya da seslerinin titrediğinin farkına varacaklarına dair kaygılarından ötürü toplum önünde konuşmaktan korkabilirler ya da düzgün biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktukları için başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilirler. Başkalarının, ellerinin sallandığını görünce utanç duyacaklarından korktukları için başkalarının yanında yemekten, içmekten ya da yazmaktan sıkıntı duyup yapmayabilirler. Sosyal fobi sorunu yaşayan insanların yüz kızarması da sıkça görülen belirtiler arasındadır.

 

Sosyal fobisi olan kişiler genellikle korku duyduğu durumlardan kaçınacaktır. Daha az,sıklıkla kişi toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği duruma katlanmaya kendini zorlar ancak bu sırada yoğun bir kaygı yaşar.

 

Sosyal Fobinin Tedavisi

 

Sosyal fobi iyi tanımlanmış bir durumdur ve tedaviye iyi yanıt verir. Sosyal fobi fobik kaçınma sosyal ortamlarda duyulan anksiyeteden (sıkıntı) kaynaklanır.

 

İlaçla kişinin sosyal ortamlardan duyduğu sıkıntı azalır. Genel sosyal fobide ilaç uygulamaları ile başkaları tarafından reddedilme yada eleştiriye maruz bırakılmaya duyulan aşırı hassasiyet azalır. İlaç tedavisi bağımlılığa yol açmaz. (Doktor kontrolünde olduğu müddetçe.)

 

İlaç tedavisinde genellikle depresyonda da kullanılan antidepresanlar kullanılır. En az 6 aylık tedavi önerilir. Ancak bu devrede ilaç kesildiğinde kendiliğinden nüksler görülebilir.Daha uzun süreli kullanım önerilir.

 

Hastaların en sık yaptığı yanlış:

 

Sıkıntılar hafiflediğinde ilaç kullanımını aksatmalarıdır. Bu yüzden hastalık belirtileri tekrar ortaya çıktığı için hastalık müzmin (kornik) bir hal almaktadır ve kişinin tedavi olamayacağı gibi yanlış bir kanıya saplamasına neden olmaktadır.

 

Sosyal fobide psikoterapi uygulamanın gerekçesi hastaların negatif yoldaki inançları ile (sosyal ortamlarda başarısızlığın kaçınılmaz olduğu gibi) yüzleşmelerini sağlamaktır.

 

Sosyal fobinin temelinde bu tür inanların yer aldığı düşünülmektedir. Hipnozda sosyal fobide psikoterapiye yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır.