Tırnak Yeme

Tırnak yeme, kaygı ile artabilen, takıntılı bireylerde daha sık görülen, tik benzeri bir davranış olarak değerlendirilir.

Tırnak yeme, kaygı ile artabilen, takıntılı bireylerde daha sık görülen, tik benzeri bir davranış olarak değerlendirilir. Psikolojik bir sorun olarak görülmesinin yanında hijyen ve enfeksiyon riski açısından da önemlidir. "Tırnağını yeme, elini ağzından çek" tarzında ikazlar kısa süreli yarar sağlasa da gerçekte bu davranışın pekişmesine yol açar.

Çocuk ve ergenlerin tırnak yeme davranışı süreklilik göstermez. Bazen günler, haftalarca tırnak yemediği görülür. Tırnağını yemediği bir zamanda tırnak yemenin tıbbi ve sosyal zararları anlatılmalı, bu davranışın azalması veya tamamen ortadan kalkması durumunda çocuk ödüllendirilmelidir. Tırnak kenarlarında enfeksiyon oluşması tıbbi ve psikolojik yardım arama zamanının geldiğine işaret eder.